Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bålsta Simklubb

Välkommen!
Kul att du hittade hit till oss i Bålsta Simklubb!
Vi är ett glatt gäng som älskar att simma, och vi försöker ha en bred verksamhet med allt från nybörjare i Baddargrupperna, till tävlingssatsande ungdomar och Masters-grupp.

På vår hemsida har du möjlighet att läsa lite mer om klubben och hur vår organisation fungerar. Dessutom kan du hitta beskrivningar av hur vår omtyckta Simskola är uppbyggd, med gruppindelningar och mål.

Är du sugen på att börja simma är du välkommen att klicka vidare till Börja simma med oss »


Kallelse till Årsmöte
2021-01-07 15:42


ÅRSMÖTE 2021 Bålsta simklubb

 

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bålsta simklubb till ordinarie årsmöte tisdagen den 2 februari kl. 18.00 digitalt via teams.

 

Anmälan görs till kassor@balstasim.se Några dagar innan mötet får du en länk så att du kan koppla upp dig till årsmötet. Senast den 24 januari vill vi ha din anmälan. 


Förslag ska vara styrelsen tillhanda på ordforande@balstasim.se senast 14 dagar före årsmötet.

 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns att beställa via ordforande@balstasim.se en vecka innan årsmötet.

 

Välkomna önskar styrelsen


Dagordning årsmöte
Bålsta simklubb

1.   Upprop och fastställande av röstlängd av mötet
2.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3.   Fastställande av dagordning
4.   Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5.   Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9.   Fastställande av medlemsavgifter
10.    Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
11.     Besluta om stadgeändringar.

a:  Att minska antalet revisorer i föreningen till 1 revisor samt 1 suppleant.

12:Val av

a: föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år

b: halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c: 1 suppleanter i styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

d: 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e: 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka 1 skall vara sammankallande

f: beslut om erforderligt antal ombud till SDF möten

12.    Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse
13.    Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet
14.    Övriga frågor

 

Information om läget.
2020-12-29 14:20
På grund av rådande restriktioner from 18 december som säkert inte undgått någon kommer vi inte kunna starta igång vår verksamhet fören efter den 24 januari. All information gällande simskolan kommer att skickas ut inom kort. Vi kommer att efter största förmåga försöka kompensera för förlorade tillfällen under terminens gång. Alla frågor beträffande simskolan hänvisas till simskola@balstasim.se 
Vi hoppas på allas förståelse att vi inte kan rå över detta läge och att vi önskar att få köra igång igen från och med 25 januari. Alla övriga träningsgrupper kommer få information av respektive ansvarig tränare om vad som gäller. Ta hand er!

Med vänlig hälsning
Lena Veszeli
Nu finns det fler platser i simskolan
2020-12-11 10:48
Eftersom trycket till simskolan i tisdags var väldigt högt och nästan alla platser gick åt samma dag så valde vi att skapa ytterligare en Baddare till vårterminen. 

Simskolan startar den 24 januari. 
Mer information kommer skickas ut innan terminsstart.
Varmt välkommen med din bokning

Till bokningen
Nu öppnar bokningen till vårens simskola.
2020-12-08 07:04
Nu öppnar vi bokningen till vårens simskola som startar den 24 januari. Det finns möjlighet att anmäla sitt barn till grupperna Baddaren, Pingvinen och till vår nya grupp Simborgarna. Gå gärna in på www.balstasim.se och läs vilken grupp som skulle passa just ditt barn.

Nytt för i år är att vi kommer erbjuda en grupp för barn mellan 10-15 år som ännu inte lärt sig simma.  Simborgarna 

Definitionen på simkunnighet är att kunna falla i vattnet, få huvudet under vattenytan, simma upp till vattenytan, simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Allt ska ske i en följd och utföras på djupt vatten. Tänk på att simkunnighet i pool skiljer sig mot att simma i öppet vatten. 

För att komma till bokningssidan: https://sportadmin.se/book/?F={FCEDBA24-5513-4375-B00B-6B484486472B}
Årets ungdomstränarna och två små tomtar.
2020-12-08 06:53

I helgen hade simskolan en pandemianpassad märkes- och diplomutdelning.
Normalt sett brukar julavslutningen bestå av KM med tomterace, luciatåg, fiskdamm och massa massa annat skoj. Nästa år håller vi tummarna för att vi kan hålla ett extra skoj KM.

Under hösten har vi varit ett gäng med ungdomstränare, hjälptränare, tränare och administratörer som fått simskolan att fungera. Alla dessa förtjänar ett stort tack!
 
Under året har dock 2 ungdomstränare utmärkt sig extra mycket. Alma och Emily har skött planering, administration och genomför träningen på ett föredömligt sätt. De driver barnen framåt genom att stötta och locka fram det bäst hos barnen.

Nu önskar BSK en riktigt fin jul och på återseende den 24/1. 

/ Malin
Nyheter från våra grupper
Föreningsverksamhet, 11/12 11:02 
Föreningsverksamhet, 07/12 20:53 
Föreningsverksamhet, 07/12 06:36 
Föreningsverksamhet, 04/12 14:31 
Föreningsverksamhet, 29/11 16:27 
 
Guldsponsor
Silversponsorer