TILL BOKNINGEN KLICKA HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bålsta Simklubb

Välkommen!

Kul att du hittade hit till oss i Bålsta Simklubb!

Vi är ett glatt gäng som älskar att simma, och vi försöker ha en bred verksamhet med allt från nybörjare i Baddargrupperna, till tävlingssatsande ungdomar och Masters-grupp.
 
På vår hemsida har du möjlighet att läsa lite mer om klubben och hur vår organisation fungerar. Dessutom kan du hitta beskrivningar av hur vår omtyckta Simskola är uppbyggd, med gruppindelningar och mål.
 
Är du sugen på att börja simma är du välkommen att klicka vidare till Börja simma med oss »
 
 
Kallelse till årsmötet
2022-01-02 11:43

ÅRSMÖTE 2022 Bålsta simklubb

 

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bålsta simklubb till digitalt årsmöte den 25 januari 18:30 via google meet. Förslag ska vara styrelsen tillhanda på ordforande@balstasim.se senast 14 dagar före årsmötet.

 

Redovisningshandlingar,verksamhetsberättelse och revisonsberättelse finns att beställa via ordforande@balstasim.se en vecka innan årsmötet.

Anmälan om att delta på mötet skickas till ordforande@balstasim.se senast Söndag 16 januari.

Länk till mötet skickas ut en vecka innan mötet.

 

Välkomna önskar styrelsen

 

 

 

Dagordning årsmöte
Bålsta simklubb

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd av mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Besluta om stadgeändringar.
  Att förlänga tiden för senast datum då klubben måste genomföra mötet från dagens 14 februari till 30 april.


    12:Val av

A: föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år

B: halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

C: 1 suppleanter i styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

D: 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta

E: 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka 1 skall vara sammankallande

F: beslut om erforderligt antal ombud till SDF möten

 1. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse
 2. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet
 3. Övriga frågor
Nytt erbjudande från LOOP fitness till alla våra medlemmar
2021-12-28 18:32

Nu har vi den fantastiska möjligheten att erbjuda alla våra medlemmar ett nytt erbjudande från LOOP fitness för vårterminen 2022    Gå till erbjudande

 

Mejla ordforande@balstasim.se för att få din specifika medlemskod. 

Bålsta simklubb önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
2021-12-21 14:27

Nu är ännu ett år till ända och vi har trots Corona lyckats genomföra en verksamhet som gett många barn möjlighet att lära sig simma och andra fått en bra simträning. Våra fantastiska ungdomtränare genomförde en sommarsimskola som blev mycket uppskattad. Vi hann genomföra en hemmatävling under höstterminen med många starter och fina resultat av våra simmare. Dom har även hunnit med några borta tävlingar under hösten med fler personbästa. 

Under året har vi även genomfört hela tre crawlkurser , en ungdomsgrupp  och en kvinnogrupp utöver vår ordinarie verksamhet. 

Men tyvärr tog  smittspridningen fart på nytt och som ledde till att vi tyvärr blev tvungna att ställa in vårt klubbmästerskap som många av oss sett fram emot. Vi fick istället se ett jättefint luciatåg hemifrån till frukosten. Om allt går enligt vår plan nu så ska vi försöka genomföra vårt klubbmästerskap söndagen den 13 februari istället. 

 

Vill dessutom framföra ett stort tack till alla föräldrar som under året har ställt upp och gjort vår verksamhet möjlig, utan er så skulle vi inte haft någon simklubb.
Även ett stort tack till Torbjörn, Anja, Sara, Ulrika, Björn, Alma, Elin,Heidi och Maria som valt att avsluta sina úppdrag hos oss, så stort tack för er insats i vår förening.  

 

Alla grupper får information om terminsstart av samtliga ansvariga när det närmar sig. 

 

Ha nu en riktigt god jul och ett gott nytt önskar 

 

Styrelsen Bålsta simklubb

Årets nomineringar gick till!
2021-12-13 17:46

Varje år utnämner vi årets Prestation, årets ungdomstränare och årets kompis.

I år gick nomineringarna till dessa tre.

 

Årets Prestation Årets Ungdomstränare  Årets kompis
"i Theresa Frykmans anda"
Emila Torgen Isabelle Boisard Elisabeth Veszeli

Den här tjejen har genom hela året visat stort engagemang i både träning och ledarskap. Hon har delat med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper och hon är dessutom en fantastisk förebild för de yngre simmarna i klubben.  Utöver detta har hon gjort enorma framsteg i sin simning både fysiskt och psykiskt, för att nämna ett exempel har hon gjort otaliga personbästa under hela 2021.

 

Årets prestation går till:

Emilia Torgén

Hon är en mycket omtyckt ledare bland barnen och en uppskattad kamrat. Hon är oerhört engagerad i alla barn oavsett kunskapsnivå.  Hon är en glädjespridare och har förmågan att skapa en välkomnande miljö för alla barn.

 

Årets ungdomstränare går till: Isabelle Boisard

Årets kompis går i år till en person som alltid är glad och gott humör. Som till och med bjuder på ett leeende när hon simmar.
Frågar efter sina lagkompisar som inte är närvarande. Manar på och berömmer sina lagkamrater på träningarna. Får alltid alla att känna sig välkomna.
Är en person som är lätt att umgås med och ger plats åt andra.
 
Årets kompis går till:
Elisabeth Veszeli
 
Se morgondagens luciatåg hemmifrån
2021-12-11 18:24

Morgondagens klubbmästerskap blev som tidigare informerat tyvärr inställt pg av många sjuka. Men Luciatåget kommer genomföras som planerat och kan ses via denna länk: https://www.twitch.tv/balsta_sk

Nyheter från våra grupper
Föreningsverksamhet, 28/05 14:55 
Föreningsverksamhet, 16/04 17:21 
Föreningsverksamhet, 21/02 16:32 
Föreningsverksamhet, 11/12 11:02 
Föreningsverksamhet, 07/12 20:53 
Föreningsverksamhet, 07/12 06:36 
 
Guldsponsor
Silversponsorer