TILL KÖLISTAN
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bålsta Simklubb

Kallelse till årsmöte
2023-01-24 19:50

Mötet kommer att ske digitalt via google meet. Observera att rösträtt endast kan ske genom att närvara vid årsmötet och anmälan av deltagande senast 10 februari och enligt instruktion nedan.

Medlem som har betalat medlemsavgiften under mötes året och fyller lägst 13 år har rösträtt på̊ mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Anmälan 

För att deltaga på Bålsta Simklubbs årsmöte krävs det en föranmälan, längst ner på sidan. Senast 10 februari, ange personnummer, namn, och en giltig e-postadress. Vi kommer att skicka ut länk senast 2 dagar före mötets genomförande.

  

Motioner 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2023. Förslag skickas till ordforande@balstasim.se  

  

Verksamhetsberättelse med resultat, balans samt revisionsberättelsen finns tillgängliga för medlemmarna att beställa 1 vecka för årsmötet.   

 

Anmälan via denna länk: Anmälan till Årsmöte 15 februari 18:30 - Bålsta Simklubb - SportAdmin

 

Tid och plats 

  

Tid: 18:30 – 21:00 

Plats: Sker via Google meet

 

DAGORDNING

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd av mötet 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 3. Fastställande av dagordning 
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgifter. Se styrelsens förslag nedan.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret 
 11. Val av:
  1. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år 
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
  3. 1 suppleanter i styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år 
  4. 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta 
  5. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka 1 skall vara sammankallande 
  6. beslut om erforderligt antal ombud till SDF möten 
 12. Godkännande av sektionsmöte val av sektionsstyrelse 
 13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet  
 14. Övriga frågor

Styrelsens förslag

 

Fastställande av medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår en förändring av medlemsavgiften. Förslaget baseras på att det rent administrativt är betungande med familjemedlemskap i vårt administrativa stödsystem SportAdmin. Vid varje fakturering av medlemskap uppstår behov av krediteringar och rättelser samt omfakturering som både skapar merarbete och onödiga kostnader för klubben. Som nämnts i verksamhetsberättelsen har Styrelsen genomfört en undersökning över likvärdiga klubbar i området där det också framgår att många klubbar inte har familjemedlemskap och dessutom har lägre avgift.
Därför föreslår styrelsen att ny medlemsavgift fastställs till 250 kr per medlem. 

Samt att Familjemedlemskap utgår.  

Nu öppnar vi upp för fler privatlektioner.
2023-01-20 13:27
Efter stor efterfrågan så öppnar vi nu upp fler privatlektioner.😄
Anslut dig till sponsorhuset och samtidigt sponsra vår förening
2023-01-05 15:53

Via Sponsorhuset kan du köpa biobiljetter för endast 109 kr st (värde upp till 169 kr), samtidigt som du stöttar Bålsta Simklubb med 5% av orderbeloppet. Erbjudandet gäller veckan ut eller så länge lagret räcker och det är max 10 biljetter per person. Köp biljetterna här: BILJETTER

Nu har vi öppnat upp bokningen till simskolan våren 2023
2023-01-02 10:05

Nu har vi öppnat upp bokningen till vårens simskola.

Söndagen den 15 januari startar simskolan och alla strävar mot samma mål; att uppnå simkunnighet. Denna period pågår tom den 26 mars. Läs noga kunskapskraven, så ditt barn hamnar i rätt grupp. Hittar du inte något som passar ditt barn.

Mejla simskola@balstasim.se  Till bokningen

 
Definitionen på simkunnighet är att kunna falla i vattnet, få huvudet under vattenytan, simma upp till vattenytan, simma 200 meter varav 50 meter på rygg. Allt ska ske i en följd och utföras på djupt vatten. Tänk på att simkunnighet i pool skiljer sig mot att simma i öppet vatten. 
Vinnare årets familjefejder.
2022-12-19 09:19
Stora familjefejden    
1. Petronella & Tuva 2. Nils & Henning 3. Robert & Disa
Lilla Familjefeljden    
1. Robert & Leo 2. Leva & Liam 3. Peter & Gustav
Årets klubbmästare 2022
2022-12-19 08:57

A gruppen 

Alma Norgren

B gruppen

Tuva Landvall Skanelid

C gruppen

Mea Brunosson

Teknikgrupp guld

Maja Lagberg

 

Teknikgrupp Silver

Gustav Veszeli

 

Teknikgrupp Brons

Sandra Fredlund

 

Simskolemästare 

Sakura Tanaka

 

Ladda ner medlemsappen
Nyheter från våra grupper
Privatlektioner, 01/12 10:31 
Privatlektioner, 01/12 10:28 
Privatlektioner, 01/12 08:44 
Föreningsverksamhet, 10/07 19:44 
Föreningsverksamhet, 06/05 14:10 
 
Guldsponsor
Silversponsorer
Bronssponsorer