TILL BOKNINGEN
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bålsta Simklubb

Ny styrelse 2024
2024-03-28 10:03

Den 20 mars var det årsmöte, till ny ordförande för Bålsta simklubb valdes Judit Atterstrand.

 

Övriga som kommer ingå i styrelsen är under 2024 

 

Jenny Falk

Merit Lankinen

Simon Karlsson

Christine Kuess

Jenny Multas

 

Har ni frågor till styrelsen är ni välkomna att mejla styrelsen@balstasim.se

 

 

Igår var det simskoleavslutning av period 1
2024-03-04 12:46

Igår var det simskoleavslutning av period 1. Många duktiga barn som fick diplom och glass.

Stort tack även till alla fantastiska föräldrar som hjälp till under perioden.

 

Vi ses på söndag igen!

Välkommen till Bålsta Simklubbs årsmöte den 20 mars 19:00
2024-02-28 19:03
 
Mötet kommer att ske digital via teams. Observera att rösträtt endast kan ske genom att närvara vid årsmötet och anmälan av deltagande före årsmötet senast 17 mars och enligt instruktion nedan.
 
Medlem som har betalat medlemsavgiften och under mötesåret fyller lägst 13 år har rösträtt på̊ mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
 
För att deltaga på Bålsta Simklubbs årsmöte krävs det en föranmälan senast 17 mars via bifogad länk med namn, och en giltig e-postadress dit bekräftelse samt information om mötet kommer att meddelas. Vi kommer att skicka ut länk senast 1 dagar före mötets genomförande.
 
Motioner
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 6 mars 2024
Förslag skickas till ordforande@balstasim.se
 
Verksamhetsberättelse med resultat, balans samt revisionsberättelsen finns tillgängliga för medlemmarna att beställa from 13 mars en vecka före Årsmötet.
 
 
Tid och plats
 
Tid: 19:00 – 21:00
 
Plats: Sker via Google meet.

 
 
Dagordning årsmöte Bålsta simklubb
 
 1. Upprop och fastställande av röstlängd av mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Val av:
  a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
  c) suppleanter i styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
  d) revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  e) 3 st ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka 1 skall vara sammankallande
  f) beslut om erforderligt antal ombud till SDF möten
 12. Godkännande av sektionsmöte val av sektionsstyrelse
  Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet
 
Övriga frågor
Styrelsens föreslår:
Förslag från styrelsen om antagande av nya stadgar
Styrelsen har tidigare lämnat förslag om uppdatering av föreningens stadgar. Vid senaste tillfället önskade medlemmarna att få tydligare och tidigare information vid eventuellaförändringar av stadgarna.
Styrelsen har under året varit i kontakt med Svensk Simidrott som bidragit med en mall på stadgar som de rekommenderar att föreningar ska använda. Utifrån denna mall bifogar därför styrelsen förslag på nya stadgar för beslut under kommande årsmöte.
I mallen finns gulamarkeringar på de delar där styrelsen lagt till information eller valt ett stycke i enlighet med den mall vi fått av Svensk Simidrott.
Styrelsen bifogar även Bålsta simklubbs nuvarande stadgar.
Vid eventuella frågor angående ändringar av stadgarna innan årsmötet kan dessa skickas till. styrelsen@balstasim.se
 
 
 
 
 
 
Ladda ner medlemsappen
Nyheter från våra grupper
 
Guldsponsor
Bronssponsorer