TILL BOKNINGEN KLICKA HÄR!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bålsta Simklubb

Kallelse till årsmötet
2022-01-02 11:43

ÅRSMÖTE 2022 Bålsta simklubb

 

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bålsta simklubb till digitalt årsmöte den 25 januari 18:30 via google meet. Förslag ska vara styrelsen tillhanda på ordforande@balstasim.se senast 14 dagar före årsmötet.

 

Redovisningshandlingar,verksamhetsberättelse och revisonsberättelse finns att beställa via ordforande@balstasim.se en vecka innan årsmötet.

Anmälan om att delta på mötet skickas till ordforande@balstasim.se senast Söndag 16 januari.

Länk till mötet skickas ut en vecka innan mötet.

 

Välkomna önskar styrelsen

 

 

 

Dagordning årsmöte
Bålsta simklubb

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd av mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Besluta om stadgeändringar.
  Att förlänga tiden för senast datum då klubben måste genomföra mötet från dagens 14 februari till 30 april.


    12:Val av

A: föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år

B: halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

C: 1 suppleanter i styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år

D: 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta

E: 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka 1 skall vara sammankallande

F: beslut om erforderligt antal ombud till SDF möten

 1. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse
 2. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet
 3. Övriga frågor

Nyhetsarkiv
Kallelse till årsmötet2022-01-02 11:43
Tyra blev årets Lucia2021-12-06 16:22
BOKNINGEN TILL SIMSKOLAN2021-12-05 08:08
ICA MAXI CUP2021-10-28 09:28
Crawlkursen är nu full!2021-08-10 11:22
Ordförande informerar2021-06-06 21:30
 
Guldsponsor
Silversponsorer