TILL KÖLISTAN
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Bålsta Simklubb

Kallelse till årsmöte
2023-01-24 19:50

Mötet kommer att ske digitalt via google meet. Observera att rösträtt endast kan ske genom att närvara vid årsmötet och anmälan av deltagande senast 10 februari och enligt instruktion nedan.

Medlem som har betalat medlemsavgiften under mötes året och fyller lägst 13 år har rösträtt på̊ mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Anmälan 

För att deltaga på Bålsta Simklubbs årsmöte krävs det en föranmälan, längst ner på sidan. Senast 10 februari, ange personnummer, namn, och en giltig e-postadress. Vi kommer att skicka ut länk senast 2 dagar före mötets genomförande.

  

Motioner 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari 2023. Förslag skickas till ordforande@balstasim.se  

  

Verksamhetsberättelse med resultat, balans samt revisionsberättelsen finns tillgängliga för medlemmarna att beställa 1 vecka för årsmötet.   

 

Anmälan via denna länk: Anmälan till Årsmöte 15 februari 18:30 - Bålsta Simklubb - SportAdmin

 

Tid och plats 

  

Tid: 18:30 – 21:00 

Plats: Sker via Google meet

 

DAGORDNING

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd av mötet 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 3. Fastställande av dagordning 
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare 
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret 
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
 9. Fastställande av medlemsavgifter. Se styrelsens förslag nedan.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret 
 11. Val av:
  1. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år 
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
  3. 1 suppleanter i styrelse med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år 
  4. 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta 
  5. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka 1 skall vara sammankallande 
  6. beslut om erforderligt antal ombud till SDF möten 
 12. Godkännande av sektionsmöte val av sektionsstyrelse 
 13. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 14 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet  
 14. Övriga frågor

Styrelsens förslag

 

Fastställande av medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår en förändring av medlemsavgiften. Förslaget baseras på att det rent administrativt är betungande med familjemedlemskap i vårt administrativa stödsystem SportAdmin. Vid varje fakturering av medlemskap uppstår behov av krediteringar och rättelser samt omfakturering som både skapar merarbete och onödiga kostnader för klubben. Som nämnts i verksamhetsberättelsen har Styrelsen genomfört en undersökning över likvärdiga klubbar i området där det också framgår att många klubbar inte har familjemedlemskap och dessutom har lägre avgift.
Därför föreslår styrelsen att ny medlemsavgift fastställs till 250 kr per medlem. 

Samt att Familjemedlemskap utgår.  


Nyhetsarkiv
Kallelse till årsmöte2023-01-24 19:50
2022-12-11 21:18
Tack för denna termin.2022-05-22 17:23
NYHET2022-04-05 11:05
2022-03-17 19:36
2022-02-24 18:13
Tyra blev årets Lucia2021-12-06 16:22
ICA MAXI CUP2021-10-28 09:28
Crawlkursen är nu full!2021-08-10 11:22
Ordförande informerar2021-06-06 21:30
 
Guldsponsor
Silversponsorer
Bronssponsorer